اطلاعیه مهم

جهت خرید از وب سایت شهر آجر به منظور پیشگیری از سو استفاده های احتمالی هر گونه وجهی فقط به حسابی که بنام فرشاد رادکانی باشد و یا دستگاه کارتخوان دفاتر شهر آجر در تهران و تبریز باشد واریز گردد،مسئولیت واریز به حساب های دیگر بر عهده پرداخت کننده خواهد بود.
با تشکر
مدیریت شهر آجر