اجرنما / اجرقزاقی وتولید

آجر یا آگور یا آجور واژه‌ای است یونانی و به خشت هایی‌‌ می‌گفتند كه احكام و فرامین دولتی روی آن نوشته‌‌ می‌شد و بوسیله پختن این خشت‌ها نوشته‌ها را روی آن پایدار‌‌ می‌كردند. آجر یكی از مصالح ساختمانی است كه با طبع و خوی بشر سازگار بوده و در هر د…