اجر چیست؟

اجرنما اجرنما در تهران فروش اجرنما در تهران فروش اجر قزاقی در تهران فروش اجرنسوز در تهران اجر نسوز در تهران خرید اجرنما به قیمت کارخانه در تهران آجر چیست؟ یا تعریف اجر آجر نوعی سنگ مصنوعی‌‌ می‌باشد. که از پختن  و حرارت دادن خشت خام و تغییرات آ…