اجر سنتی یا اجر قزاقی در تبریز

اجر قزاقی در تبریز اجر سنتی در تبریز اجر قزاقی یا اجر سنتی از نظر اندازه و رنگ انواع مختلفی دارد. شامل: اجر قزاقی از نظر رنگ اجر قزاقی زرد اجر قزاقی قرمز اجر قزاقی اخرا اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ اجر قزاقی قرمز کم رنگ اجر قزاقی اب…