طرح انگلیسی در شهر اجر / تهران

نمای طرح انگلیسی چیست؟ نمای طرح انگلیسی بر پایه اجرنما استوار است . که از ترکیب رنگ های متفاوت چیده شود . معمولا با اجرنسوز رنگ قرمز روشن یا قرمز تیره  یا پرتقالی با اجر رنگ مشکی . وب سایت شهر اجر در تهران و تبریز  انواع متنوع از نمای طرح انگلی…