اجرنمای قزاقی با قیمت کارخانه در تهران

اجر قزاقی در شهر اجر با اطمینان میتوان گفت از همه جا ارزان تر عرضه میشود . از انجا که اجر قزاقی بصورت دستی و سنتی تولید‌‌ می‌گردد و تیراژ تولید ان کم‌‌ می‌باشد . و کارخانه‌ها میدانند که اجر قزاقی را به هر صورت به فروش‌‌ می‌رسانند قیمت ان را بسیار …