اجر سنتی چیست؟

اجر سنتی مدرن ترین نمای اجری است. اجر سنتی را اجر سنتی میگویند چون هزاران سال است تولید میشود وامروزه نیز به همان شیوه تولید میشود وگرنه از نظر کاربرد مدرن ترین نمای امروز اجر سنتی و یا اجر قزاقی است . اجر نسوز  واجرنمای نسوز  واجر نسوز  واجرنم…