اجر ختایی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اجر خطایی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اجر خطایی اجری هست که به شیوه دستی و سنتی تولید میشود و از خاک رس تولید میشود . در اصل اجر خطایی همان اجر قزاقی است . اجر قزاقی در ابعاد 20*20 را اجر خطایی میگویند. وب سایت شهر اجر بزرگترین مرکز عرضه اجر …