اجر و منطق کاربرد در نما

هنوز این تفکر در بعضی از سازندگان سنتی وجود دارد . اجر و نمای اجری ارزش کمتری از سنگ دارد . وقتی قیمت اجر نسوز و یا اجر قزاقی و یا اجر شیل و یا اجر رستیک و...... را به انها میگویید  انها میگویند این که با سنگ برابر است یا از سنگ گران تر است .…