مدل های مخصوص شهر اجر در تهران

اجر و اجرنما تنوع بی شماری دارد که همه انها در نمایشگاه و فروشگاه های شهر اجر تهران وتبریز و کرمان بصورت تابلو و کتیبه در معرض دید مشتریان قرار گرفته است...اما شهر اجر چندین نوع وطرح اجرنما در تابلو دارد که در هیچ فروشگاهی پیدا نخواهید کرد . مدل ها…