نمای اجری در طراحی داخلی ساختمان

جهت معماری و  طراحی داخلی ساختمان ساده ترین راه برای زیبا تر شدن نمای داخلی این است که حتما یک سمت فضا را از اجر نسوزیا اجر هلندی یا اجر قزاقی یا اجر سنتی استفاده کنید . اجر نسوز / اجر قزاقی یا اجر سنتی /اجر هلندی / شرط اساسی برای زیبایی فضای …