بی نظمی یا نظم کدام؟

اجرنما   اجر نسوز  اجر اجر قزاقی در تهران و تبریز در شهر اجر : در یک کلام اگه بخواهیم بگیم اجر نسوز  واجر قزاقی و اجر سنتی و اجر رستیک و اجر هلندی جلوه زیبایی دارد. بسیار زیبا و چشم نواز است . یکی از دلایل زیبایی اجر نسوز  و اجر قزاقی و اجر …