اجر نسوز / اجر قزاقی را چگونه بند کشی کنیم؟

اجرنما واجر قزاقی و اجر نسوز : به جرات میتوان گفت بند کشی نما در زیبایی نما تاثیر 100 در صدی داردمواردی که باید در بند کشی نما رعایت شود تا در زیباتر کردن نما موثر باشد عبارتند از : ضخامت بند : ضخامت بند با توجه به سایز اجر مشخص گردد اج…