وب سایت شهر اجر تهران و انواع اجرنسوز واجر قزاقی

آجر نسوز با خاک نسوز و دستگا ههای مدرن و کوره های مخصوص تولید میشود . آجر قزاقی به همان شیوه‌ای که هزار سال پیش اجر تولید میشده تولید میشود . آجر نسوز رنگ های مختلفی دارد. آجر قزاقی هم رنگهای مختلفی دارد. آجر نسوز ابعاد مختلفی دارد. آجر قزاقی فق…