نمای جدید در تهران

اجر مدرن وسنتی در سایت اجر و  اجرنما ..وب سایت شهر اجر : تلفیق سنت و مدرنیته را پست مدرن میگویند . البته این یکی از نگاه های رایج به پست مدرن‌‌ می‌باشد . در حال حاضر معماری پست مدرن رایج ترین معماری و طراحی نمای بیرونی و داخلی ساختمان‌‌ در تهران و کلان …