تاثیر طراحی و استفاده از ابعاد مختلف اجر در زیبایی نما

زیبا و ارزان طراحی نماست.چگونگی ترکیب بندی رنگها و ابعاد خود از اهمیت بسیاری برخوردا است. با طراحی نما میتوان با ارزان ترین محصولات زیباترین نما را  ایجاد کرد..جالب اینکه  مهم ترین عامل در  زیباییی نمای ساختمان طراحی ان است ولی اکثرا از ان میگذرند  راستش…