تاثیر استفاده از انواع اجر در زیبایی نما

/. به کار گیری آجر شیل اجر نسوز  و اجر هلندی و اجر قزاقی یا اجرسنتی واجر رستیک. در ابعاد مختلف نما را زیبا و زنده میکند . و انهم به علت این است که مواد رنگی در ان وجود ندارد. و همان رنگ سنگ و خاک  میباشد و بازی رنگی که در این نوع آجر است ب…