اجر قزاقی+اجرنمای نسوز...کدام زیباتر؟

در انتخاب اجر نسوز یا اجر قزاقی یا  اجر شیل فقط سلیقه خریدار اهمیت دارد وگرنه هر 3 نوع اجر چه اجر نسوز چه اجر شیل  و چه اجر قزاقی برای نما بسیار مناسب و زیبا و مقاوم هستند.   تنها مزیتی که اجر شیل نسبت به اجر نسوز و اجر قزاقی دارد این است که اج…