اجرنما+اجرقزاقی ..چگونه نمای پست مدرن طراحی کنیم؟

..//.یک را ساده به سازندگان پیشنهاد میشود که در رکود بازار اولین نفری باشند که واحدشان را به  قیمت مناسب بفروش برسانند  و ان راه این است : نمای ساختمان را بسیار زیبا طراحی کنید . با بهترین متریال  اجرا کنید.البته لازم نیست هزینه های انچنا…