اجرنما/ نمای اجری در تهران/تبریز/کرمان

//نمای اجری در تهران وتبریز و کرمان// نمای اجر با انواع اجر و اجرنمای مدرن وسنتی شامل اجر قزاقی اجر نسوز  و اجر شیل واجر هلندی و اجر سنتی و اجر مدرن امروزه نمای اول ساختمان های ایران است . نمای اجر زیباترین نمای ساختمان شده است. و این علاوه ب…