اجرنما/ نمای اجری در تهران/تبریز

//نمای اجری در تهران وتبریز// نمای اجر با انواع اجر و اجرنمای مدرن وسنتی شامل اجر قزاقی اجر نسوز  و اجر شیل واجر هلندی و اجر سنتی و اجر مدرن امروزه نمای اول ساختمان های ایران است . نمای اجر زیباترین نمای ساختمان شده است. و این علاوه بر ذات اجر که …