اجر نسوز ..بخشی از مزایای خرید از شهر اجر

///////////حذف واسطه ودلال و خرید به قیمت کارخانه و بسیار ارزان تنوع بی نظیر به طوری که تمام انچه در صنعت اجرنما تولید میشود در دفتر مرکزی شهر اجر در تهران وجود دارد. کیفیت برتر به طوری که بالاتر و بهتر از ان کیفیت را در هیچ جایی عرضه نخو…