اجر..بی نظمی/رستیک/سنتی/هلندی

در یک کلام اگه بخواهیم بگیم اجر نسوز  واجر قزاقی و اجر سنتی و اجر رستیک و اجر هلندی جلوه زیبایی دارد. بسیار زیبا و چشم نواز است . یکی از دلایل زیبایی اجر نسوز  و اجر قزاقی و اجر رستیک واجر سنتی و اجر هلندی بی نظمی است. طبیعت زیباست. و اصول…