اجرنمای نسوز..چرا برخی از اجرها قیمت بالایی دارند؟

اجر نسوز  و اجر قزاقی یا اجر سنتی  و اجر رستیک و اجر هلندی  و اجر شیل  نسبتا قیمت بالای دارند... و هزینه تولید این نوع اجر‌ها بالا‌‌ می‌باشد .. بدلیل مصرف بالای سوخت  و گران بودن مواد اولیه  و همچنین نوع بسته بندی و هزینه حمل بالا به علت سنگین بودن اجر …