اجرنمای قزاقی /تاثیر ابعاد جدید در بروز کردن اجر زرد

آجر نسوز و آجر قزاقی و آجر زرددر انتخاب مشتری آجریا اجرنمای  پلاک زرد که سابقا با سایز 4*20 و 5*20 عرضه‌‌ می‌شد. از زیبای و جذابیت ان کاسته شده بود . همچنین کاملا از مد افتاده بود و جز نما های بسیار معمولی و ارزان به حساب‌‌ می‌امد.چرا که امروزه…