اجر قزاقی.. در وب سایت شهراجر برای تمام نقاط کشور

//.آجر نسوز با خاک نسوز و دستگا ههای مدرن و کوره های مخصوص تولید میشود . //.آجر قزاقی به همان شیوه‌ای که هزار سال پیش اجر تولید میشده تولید میشود . //.آجر نسوز رنگ های مختلفی دارد. //.آجر قزاقی هم رنگهای مختلفی دارد. //.آجر نسوز ابعاد مختلفی…