اجر نسوز.نمای قزاقی یا اجرنما

///.اجرنما  اجر نسوز  اجر قزاقی  اجر رستیک :./// //.آجر نسوز با خاک نسوز و دستگا ههای مدرن و کوره های مخصوص تولید میشود ./ //.آجر قزاقی به همان شیوه‌ای که هزار سال پیش اجر تولید میشده تولید میشود ./ //.آجر نسوز رنگ های مختلفی دارد./ //.آجر …