آجرنما

تجربه نشان داده که بسیاری از کسانی که قصد نما اجری از نوع اجر نسوز دارند به علت گران بودن صرف نظر میکنند یا متراژ کمتری از نما را از اجر نسوز استفاده میکنند تا جای ممکن هزینه‌ها را پایین بیاورند. خبر خوب اینکه وب سایت شهر اجر این مشکل را حل …