اجرهای طرح جدید و میزان رضایت مندی مشتریان

با افتخار میگوییم:شهر آجر نزدیک به بیست سال است که در کار تولید و فروش آجرنما به صورت کاملا حرفه‌ای میباشد . تا قبل از تولید آجر شیل و آجر نسوز و اجرنمای قزاقی مشتریان از آجرنما فقط به دلیل صرفه اقتصادی و ارزان بودن ان جهت نما کاری استفاده میکردن…