خرید اجر قزاقی از شهر اجر

///...اجر قزاقی   اجر سنتی در تهران  و تبریز ...///: آجر قزاقی یکی از زیباترین نماهای آجری را به ساختمان میدهد . ولی اکثر کارخانجات با قیمت گرانی ان را‌‌ می‌فروشند . علت ان این است که با توجه به دستی بودن کار تعداد تولید اجر نمای قزاقی در …