رقابت بر سر قیمت در اجرنما واجر قزاقی

//../..یکی از اصول اساسی وب سایت شهر اجر بی رقیب بودن میباشد . وب سایت شهر اجر توانسته است بهترین و متنوع ترین  اجر های شیل را و همچنین اجر نسوز نما را  با ارزان ترین قیمت تولید و عرضه نمایید . بطوریکه به طور نرمال 15 درصد قیمت محصولات از سا…