اجرنما/موثرترین عامل درزیبایی نمای ساختمان چیست؟

بر اساس 2دهه تجربه به این نتیجه رسیده ایم که موثرترین عامل در زیبایی نما ساختمان فارغ از نوع متریال استفاده شده طراحی نما میباشد . یک طراح خوب و به روز میتواند با استفاده از ارزان ترین متریال بهترین نما و زیباترین نما را بوجود آورد . سایت شهر آجر …