اجرنما...اصالت در نمای اجری

///.وب سایت شهر اجر با نمای اصیل سازگاری دارد. اجر نسوز و اجر قزاقی اصالت دارند نمای هستند که هزاران سال است در ساخت و ساز استفاده میشوند . و جالب اینکه سنتی ترین نما را با مختصر طراحی و ترکیب میتوان به مدرن ترین نما تبدیل کرد . واین نکته جال…