اجرنما...شهر اجر و مدلهای منحصر به فرد ان

//..یکی از بزرگترین مزیت های خرید از نمایشگاه شهر اجر در تهران و تبریز  دیدن مدل های ترکیبی منحصر به فردی است که در هیچ جای دیگری یافت‌‌ نمی‌شود . این مدل‌ها که به مدل امریکایی معروف هستند . با بهترین کیفیت اجرنما ترکیب شده و بهترین کیفیت را د…