اجرنمای نسوز..خرید بدون ترافیک در تهران

///.خرید کردن در تهران بدون ترافیک تقریبا بزرگترین مزیت یک فروشگاه‌‌ می‌باشد و البته بدون مشکل پارکینک. شهر اجر به این دلیل اهن مکان را برای نمایشگاه انواع اجرنما انتخاب کرده که مشتری از هر جای استان تهران که بخواهد بیاید بدون ترافیک به ان…