اجر+اجرنما+اجرنمای قزاقی...اجر نسوز(دسته بندی رنگ و اندازه)..

///... اجرنسوز یا اجر نسوز نما یا اجرنمای نسوز مدل های و رنگ ه و طرح‌ها و نام های متفاوتی دارد که همگی از تفاوت رنگ بندی ایجاد میشود................... این مدل‌ها  و طرح ها     شامل: ///..اجر نسوز پرتقالی/اجر نسوز قرمز تیره/اجر نسوز قهوای/اجر نسوز…