اجرنما+مراحل پخت اجر

00 مراحل پخت آجر : 1 ـ تهبه خاك رس 2 ـ بعمل آوردن خاك 3 ـ ساختن گل 4 ـ قالب گیری یا خشت زنی بازرگانی شهر اجر با دقت تمام در تمامی مراحل پخت اجر سعی در تولید فراورده کاملا بی نقص دارد و با 2 دفتر فروش در ایران اماده ارائه خدمات‌‌ می‌باشد. دفتر…