اجرنما+فن استفاده از اجر از کجا اغاز شد؟

فن استفاده از آجر ازآسیای غربی به سوی غرب مصر و سپس به روم و به سمت شرق هندوستان و چین رفته است در سده چهارم اروپایی‌ها شروع به استفاده از آجر کردند ولی پس از مدتی از رونق افتاده و رواج مجدد ان از سده 12 میلادی بوده که ابتدا از ایتالیا شروع ش…