اجرنما+اجرنمای نسوز+اجر.... ختایی چیست؟

در فرش کردن کف ساختمان از آجر بزرگتری به نام ختائی به ابعاد 5×25×25 سانتی متر استفاده‌‌ می‌شده که به دلیل استهکام بالا و زیبایی کم نظیر بهترین متریال جهت کف فرش ساختمان یا فضای باز‌‌ می‌بوده البته امروز نیز بازرگانی شهر اجر اجرهای کف فرش با ه…