اجر قزاقی چیست و چرا با این نام میشناسیم؟

 از انواع دیگر آجر در گذشته که البته امروزه هم به عنوان نمایی کاملا پست مدرن در سازه های لوکس مورد استفاده قرار‌‌ می‌گیرد آجر قزاقی‌‌ می‌باشد که پیش از جنگ جهانی اول روسها آن را تولید‌‌ می‌کردند که ابعاد آن 5×10×20 بوده است. به همین دلیل اجر قزاق…