اجرنما..انواع اجرهای غیر رسی

آجر جوش آجر خاص در صنعت سفال پزی است که در کشورهای صنعتی دارای اهمیت ویزه‌ای است از این آجر برای نماسازی ساختمان‌ها فرش کف پیاده روها پوشش بدنه و کف آبروها و مجراهای فاضلاب و تونل‌ها و ساختن دودکش‌ها فرش کف کارخانه‌ها انبارهای کشاورزی و سالن …