درجه حرارت بوجود امدن اجروطبقه بندی کوره ها

تا 100 درجه سانتیگراد آب فیزیكی خشت خشك‌‌ می‌شود و تا این درجه آب شیمیایی خاك رس متصاعد‌‌ می‌گردد و تا 900 درجه ذرات خاك رس شروع به خمیری شدن نموده و بدین طریق دانه های شن و ماسه درون خشت را به هم‌‌ می‌چسباند و آجر بدست‌‌ می‌آید. كوره های آجرپ…