اجرنما و نحوه چیدمان اجر در کوره های قدیم وانواع اجر

//کوره های آجر پزی ابتدایی بی گمان از مکان هایی تشکیل‌‌ می‌شده که در آن لایه های هیزم و خشت متناوبا روی هم چیده‌‌ می‌شده است.// الف ـ آجرهای رسی :1 : آجرهای معمولی2 : آجرهای نما 3 : آجرهای مهندسی ب ـ آجرهای نسوز...... پ ـ آجر ماسه …