اجر نسوز+اجرنما و نحوه صحیح پاک کردن لکه و شوره

در نمای اجرا شده برای بر طرف کردن شوره احتمالی سطح شوره زده را بامخلوط ۲ تا ۴% آب وسرکه باکمک برس نرم پاک‌‌ می‌کنند.سطح اجرکاری ممکن است در طول عملیات بنایی با ملات سیمانی یا آهکی که ازملات تازه بیرون‌‌ می‌ریزد لکه بردارد . درهر دو صورت لکه باید …