اجر نسوز...اجرنظامی ومورد مصرف ان

در زمان های قدیم چند نوع اجر در ایران معروف بوده و کاربرد زیاد داشته است. معروف‌ترین این آجرها عبارت‌اند از: آجر نظامی، اجر قزاقی، اجر فشاری، اجر نقش‌دار و آجر ختایی اجر نظامی، سطحی به شکل مربع دارد که هر ضلع آن در حدود ۸۰ سانتی‌متر است. از ای…