اجرنمای قزاقی...نوع اهک مصرفی در اجر ماسه اهکی

٫ آهک در هنگام تولید اجر ماسه اهکی آهک مورد نیاز  باید خالص باشد و حداقل ۹۰% وزن آهک باید Cao باشد. کلیه آهک مورد نیاز مصرف باید قبل از قالب گیری آجر کاملا هیدراته شده باشد (کلیه دانه‌های آن در مجاورت آب قرار گرفته باشد) زیرا می‌دانیم آهک زنده د…