اجرنمای نسوز… چرا اهک مصرفی باید هیدراته شود؟

( آهک)
در زمان ساخت اجر ماسه اهکی حتما باید آهک مورد استفاده خالص باشد و حداقل ۹۰% وزن آهک باید Cao باشد. کلیه آهک مورد نیاز مصرف باید قبل از قالب گیری آجر کاملا هیدراته شده باشد (کلیه دانه‌های آن در مجاورت آب قرار گرفته باشد) زیرا  آهک زنده در اثر مجاورت با آب ازدیاد تحجم پیدا می‌کند و اگر ذرات آهک زنده (هیدراته نشده) وارد مخلوط شده و داخل آجر قالب گیری شود و این ذرات بعدا در مجاورت آب قرار گیرد باعث متلاشی شدن آجر می‌گردد و یا از میزان باربری آن به مقدار قابل ملاحظه‌ای می‌کاهد. حداکثر بزرگی قطر دانه‌های آهک نباید از نیم میلیمتر بیشتر باشد.تا محصول نهایی دارای کیفیت لازم باشد.