اجرنمای نسوز... چرا اهک مصرفی باید هیدراته شود؟

( آهک) در زمان ساخت اجر ماسه اهکی حتما باید آهک مورد استفاده خالص باشد و حداقل ۹۰% وزن آهک باید Cao باشد. کلیه آهک مورد نیاز مصرف باید قبل از قالب گیری آجر کاملا هیدراته شده باشد (کلیه دانه‌های آن در مجاورت آب قرار گرفته باشد) زیرا  آهک زند…