اجرنمای نسوز...برای رسیدن به مرحله پخت چه باید کرد

برای رسیدن به مرحله پخت اجر ماسه اهکی :پس از تهیه همه مواد،انها را مخلوط نموده بطوریکه میزان پراکندگی اهک در مخلوط یکنواخت باشد. در حین مخلوط کردن سعی بر این است که کلیه اهک‌های موجود در مخلوط هیدراته شود.یعنی اب با اهک تماس داشته باشد. در سیس…