اجرنما...اجربایدتحت چه فشاری پخته شود؟

آجرها باید در حرارت ۲۵۰ درجه سانتی گراد و فشار ۸ تا ۱۷ اتمسفر پخته شوند.در اینصورت محصولی با کیفیت به دست‌‌ می‌اید کوره‌های پخت آجر ماسه آهکی تقریبا شبیه کوره‌های تونلی می‌باشند که قطر آن در حدود ۲ تا ۵/۲ متر و طول آن در حدود ۲۵ متر می‌باشد…