اجرنما...بلوک تیغه ای چیست؟

در ساخت و ساز ساختمان بلوک‌های تیغه‌ای نیز از اجرهای سبک بوده و فقط حجم ان مورد نظر می‌باشد. ضخامت ان ۸ تا ۱۰ سانتی متر است و بلندی و پهنای ان ممکن است ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر باشد و فقط برای جداسازی فضاهای مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مورد ه…