اجرنسوز...ابعاد بلوک تیغه ای

نوع دیگری از بلوک‌ها که در ساخت ساختمان بکار‌‌ می‌روند بلوک های تیغه‌ای نام دارد بلوک‌های تیغه‌ای نیز از آجرهای سبک بوده و فقط حجم آن مورد نظر می‌باشد. ضخامت آن ۸ تا ۱۰ سانتی متر است و بلندی و پهنای آن ممکن است ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر باشد و فقط بر…